Diezekade 2 · 5222 AK ‘s-Hertogenbosch · 073 629 39 11 · info@brabanthallen.nl

Group

Ik wil een evenement organiseren

Meer informatie
Group

Ik exposeer op deze locatie

Meer informatie
Group

Ik wil de plattegrond van de locatie bekijken

Meer informatie
Menu
11 maart 2020

Verplaatsing Poppen- en berenbeurs

BELANGRIJKE UPDATE!

Op 23 maart 2020 heeft de Nederlandse overheid meegedeeld dat evenementen zijn verboden tot 1 juni 2020, dit om verspreiding van het Coronavirus in te dammen.

Naar verwachting gaat deze wereldwijde crisissituatie nog geruime tijd duren en willen wij duidelijkheid scheppen voor onze deelnemers en bezoekers. Door de onzekere tijden hebben wij in overleg met Brabanthallen besloten om de voorjaarsbeurs van de grote internationale poppen, teddyberen en poppenhuizenbeurs van 30 en 31 mei 2020 te annuleren.

Onze eerstvolgende editie van THE BIG EVENT stond al vast op 17 en 18 oktober 2020, wij hopen u op die datum te mogen begroeten. De reeds aangeschafte online tickets zijn geldig op 17 en 18 oktober 2020. Bezoek onze website voor meer beursinformatie: www.niesjewolters.nl

E-mail: info@niesjewolters.nl
Telefoon: +31 (0)6 300 99 458


IMPORTANT UPDATE!

On March 23, 2020, the Dutch government announced that events are prohibited until June 1, 2020, in order to contain the spread of the Corona virus.

This global crisis is expected to continue for some time to come and we want to create clarity for our participants and visitors. Due to the uncertain times, we have decided in consultation with Brabanthallen to cancel the spring fair of the large international dolls, teddy bears and dolls house fair of 30 and 31 May 2020.

Our next edition of THE BIG EVENT was already scheduled on October 17 and 18, 2020, we hope to welcome you on that date. The online tickets already purchased are valid on October 17 and 18, 2020. Visit our website for more exhibition information: www.niesjewolters.nl

Email: info@niesjewolters.nl
Phone: +31 (0)6 300 99 458


WICHTIGES UPDATE!

Am 23. März 2020 gab die niederländische Regierung bekannt, dass Veranstaltungen bis zum 1. Juni 2020 verboten sind, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen.

Diese globale Krise wird voraussichtlich noch einige Zeit andauern und wir möchten Klarheit für unsere Teilnehmer und Besucher schaffen. Aufgrund der unsicheren Zeiten haben wir uns in Absprache mit Brabanthallen entschlossen, die Frühjahrsmesse der großen internationalen Puppen-, Teddybären- und Puppenhausmesse vom 30. und 31. Mai 2020 abzusagen.

Unsere nächste Ausgabe von THE BIG EVENT war bereits am 17. und 18. Oktober 2020 geplant. Wir hoffen, Sie an diesem Tag begrüßen zu dürfen. Die bereits gekauften Online-Tickets sind am 17. und 18. Oktober 2020 gültig. Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie auf unserer Website: www.niesjewolters.nl

E-Mail: info@niesjewolters.nl
Telefon: +31 (0)6 300 99 458

De mooiste tijd beleef je bij Brabanthallen 's-Hertogenbosch, onderdeel van Libéma