Diezekade 2 · 5222 AK ‘s-Hertogenbosch · 073 629 39 11 · info@brabanthallen.nl

Group

Ik wil een evenement organiseren

Meer informatie
Group

Ik exposeer op deze locatie

Meer informatie
Group

Ik wil contact opnemen

Meer informatie
Menu

Disclaimer

De website www.brabanthallen.nl (“Website”) ten behoeve van B.V. Brabanthallen Exploitatie Maatschappij (Bem) en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, is eigendom  van een aan B.V. Brabanthallen Exploitatie Maatschappij (Bem) gelieerde vennootschap.

Toegang tot en gebruik van de Website en de producten en diensten die via de Website beschikbaar zijn, worden beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Verklaring.

Het is niet toegestaan de Website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of anderszins te verveelvoudigen of op te slaan zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van B.V. Brabanthallen Exploitatie Maatschappij (Bem).

De inhoud van de Website en andere uitingen van B.V. Brabanthallen Exploitatie Maatschappij (Bem) op het internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door B.V. Brabanthallen Exploitatie Maatschappij (Bem) wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de Website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. B.V. Brabanthallen Exploitatie Maatschappij (Bem) behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. B.V. Brabanthallen Exploitatie Maatschappij (Bem) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de Website,

Wanneer B.V. Brabanthallen Exploitatie Maatschappij (Bem) hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor uw eigen risico.

B.V. Brabanthallen Exploitatie Maatschappij (Bem) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door B.V. Brabanthallen Exploitatie Maatschappij (Bem) worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van B.V. Brabanthallen Exploitatie Maatschappij (Bem) en/of aan B.V. Brabanthallen Exploitatie Maatschappij (Bem) gelieerde vennootschappen.

 

April 2016 ©

De mooiste tijd beleef je bij Brabanthallen 's-Hertogenbosch, onderdeel van Libéma