Diezekade 2 · 5222 AK ‘s-Hertogenbosch · 073 629 39 11 · info@brabanthallen.nl

Group

Ik wil een evenement organiseren

Meer informatie
Group

Ik exposeer op deze locatie

Meer informatie
Group

Ik wil de plattegrond van de locatie bekijken

Meer informatie
Menu
12 maart 2020

Hertogpost 2020 verplaatst!

Het kon niet uitblijven. Hertogpost2020 is afgelast op 19 t/m 21 maart aanstaande, ondanks alle voorbereidingen ten spijt. Dit alles naar aanleiding van de persconferentie die gegeven is door de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de instructies van het RIVM.

De organisatie heeft alle belangen van bezoekers, verzamelaars, organisaties, handelaren en vrijwilligers tegen het licht gehouden en wel overwogen besloten dit postzegelevenement te verplaatsen naar een andere datum dit jaar in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch.

Alles stond al in de startblokken, de draaiboeken en programma’s waren compleet. Voor de organisatie en de vrijwilligers heeft dit een grote impact. Mensen hebben zich er maanden op voorbereid. Maar hoe dan ook we willen geen risico lopen dat er iemand tijdens dit evenement besmet wordt met dit virus.

De organisatie gaat er van uit dat zij die een stand gereserveerd hebben en verzamelaars die zich aangemeld hebben voor de tentoonstelling en/of Palmaresavond, ook de volgende keer meedoen. Helaas is het niet mogelijk om de overgemaakte huurpenningen voor het stand materiaal en het inschrijfgeld van de tentoonstelling en/of Palmaresavond voor de komende nieuwe HERTOGPOST 2020 te restitueren.

De organisatie vraagt u begrip hiervoor.

De organisatie betreurt dat zij dit besluit hebben moeten nemen, maar vindt de gezondheid van alle vrijwilligers, bezoekers, verzamelaars en standhouders veel belangrijker.

Tot ziens in ’s-Hertogenbosch bij de volgende HERTOGPOST 2020 dit jaar!

Meer informatie: zie website

* * *

HERTOGPOST 2020 also affected by Coronavirus!

It was inevitable. Hertogpost2020 has been canceled on March 19-21, despite all the preparations. All this in response to the press conference given by the Brabant Noord Safety Region and the instructions from RIVM.

The organisation has examined all the interests of visitors, collectors, organizations, traders and volunteers and it has considered deciding to move this stamp event to another date this year in the Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch.

Everything was already in the starting blocks, the scripts and programs were complete. This has a major impact for the organization and the volunteers. People have been preparing for it for months. However, the organisation does not want to risk anyone being infected with this virus during the event.

The organisation assumes that those who have reserved a stand and collectors who have registered for the exhibition and / or Palmares evening will also participate next time. Unfortunately, it is not possible to refund the transferred rent for the stand material and the registration fee of the exhibition and / or Palmares evening for the upcoming new HERTOGPOST 2020.

They ask you to understand this.

The organisation regrets that they had to make this decision, but considers the health of all the volunteers, visitors, dealers, collectors and exhibitors much more important.

See you in ‘s-Hertogenbosch at the next HERTOGPOST 2020 this year!

hertogpost

De mooiste tijd beleef je bij Brabanthallen 's-Hertogenbosch, onderdeel van Libéma